Ehliyet İlk Yardım Bilgisi Soruları ve Cevapları 03

Sorular, resmi ehliyet sınavlarında karşılaşabileceğiniz soruların benzeridir. İster bilgilerinizi sınamak, ister pratik yapmak amacıyla kullanın, buradaki testler sınav hazırlığınızda büyük bir yardımcı olacaktır.

 0  165

1. Kaza yerinde bulunan ilk yardımcı, acil sağlık yardımı için aşağıdaki telefon numa­ralarından hangisini aramalıdır?

110
112
155
156

2. Belli bir görevi yapan farklı dokuların bir araya gelmesiyle oluşan vücut birimine ne ad verilir?

Organ
Hücre
Sistem
Destek doku

3. Aşağıdaki soru işareti (?) ile gösterilen ve temel yaşam desteğinin 1. aşaması olan uygulama aşağıdakilerden hangisidir?

Kırık kontrolünün yapılması
Kanamanın kontrol edilmesi
Şok pozisyonunun verilmesi
Hava yolu açıklığının sağlanması

4. Ağızdan ağıza suni solunum yapılacak olan hastaya verilecek pozisyon aşağıdakiler­den hangisidir?

Yan yatış
Yarı oturuş
Sırtüstü yatış
Yüzüstü yatış

5. Kalp masajı uygulanabilmesi için kazazede­de kesinlikle olması gereken durum aşağı­dakilerden hangisidir?

Bilinç kaybı olması
Reflekslerin kaybolması
Sesli uyaranlara tepki vermemesi
Dolaşımın durması, kalp atımlarının alınamaması

6. Aşağıdakilerden hangisi atardamar kana­masının özelliğidir?

Açık renkli kanın, yara ağzından kalp atım­larına uyumlu şekilde fışkırarak akması
Düşük basınçla akması ve kısa sürede durdurulabilmesi
Koyu renkli ve taşma tarzında kan akması
Kanamanın sızıntı şeklinde olması

7. Kanayan yer kalp seviyesinden üstte tutu­lursa aşağıdakilerden hangisi olur?

Beyin kanaması riski artar.
Kalbin kasılıp-gevşeme sayısı artar.
Kanama bölgesindeki kan basıncı düşer.
Atardamarlardan nabız hissedilemez.

8. Aşağıdakilerin hangisinde şok pozisyonu vermek sakıncalıdır?

Tansiyonu düşük ve nabız alınamayanlarda
Burnundan ve kulağından kanama olanlarda
El bileğinde açık kırık ve kanama olanlarda
Bacağında açık kırık ve kanama olanlarda

9. Kazazedenin naklinden önce, yaralanma­larda uygulanan genel ilk yardım kuralı aşağıdakilerden hangisidir?

Yarayı sargı bezi ile kapattıktan sonra yaralı bölgeyi sabitlemek
Yara üzerine merhem sürüp yarayı sarmak
Yara üzerine tentürdiyot sürüp bırakmak
Yarayı temiz pamukla kapatmak

10. Baş yaralanması sebebiyle bayılan ve daha sonra kendine gelen yaralıya aşağıdakiler­den hangisi uygulanır?

Başı sıcak su ile yıkanır.
Bulantı önleyici ve ağrı kesici ilaç verilir.
Normal faaliyetini sürdürmesine izin verilir.
En az 12-24 saat süre ile hekim kontrolün­de tutulur.

11. Aşağıdakilerden hangisinin kaza anında kırılması hâlinde, akciğerlere batarak zarar verme ihtimali daha fazladır?

Pazı kemiği
Kaval kemiği
Kaburga kemiği
Uyluk kemiği

12. Aşağıdakilerden hangisinin yarı oturuş veya oturuş pozisyonunda taşınması sakıncalıdır?

Kaburgalarında kırık olanlar
Kalça kemiğinde kırık olanlar
Açık göğüs yaralanması olanlar
Kol ve köprücük kemiğinde kırık olanlar

13. Aşağıdakilerden hangisi çıkık belirtisi değildir?

Eklemde morarma ve şişlik
Eklem bölgesinde şekil bozukluğu
Eklemde hareket kısıtlılığı veya kaybı
Eklem hareket ettirildiğinde azalan ağrı

14. Burkulan eklem bölgesinin şişmesini önle­mek için yapılması gereken uygulama aşa­ğıdakilerden hangisidir?

Burkulan bölgenin kalp seviyesinden yuka­rıda ve soğuk tutulması
Burkulan bölgenin kalp seviyesinden aşağı­da ve sıcak tutulması
Burkulan bölgenin sürekli hareket ettirilmesi
Kişinin yan yatış pozisyonuna alınması

15. Kişinin çevre ile bağlantısının tamamen ke­sildiği, uyaranlara cevap veremediği derin bilinç kaybına ne denir?

Şok
Koma
Hâlsizlik
Zehirlenme

16. Çok sayıda yaralının olduğu kazalarda en son taşınması gereken kazazede aşağıdaki­lerden hangisidir?

Açık karın yarası olan
Bilinci yerinde olmayan
Ayak kemiğinde kırık olan
Solunum yolu zehirlenmesi olan

Tepkiniz Nedir?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

ehliyet Ehliyet ile ilgili tüm bilgileri en doğru, en detaylı ve göz alıcı şekilde sizlere sunmak. Ehliyet ve araç sürüş ile ilgili merak ettiğiniz her sonun cevabını ehliyet.info üzerinden verebilmek ve bu alanda tüm isteklerinizi karşılayabilmek için ekip arkadaşlarımız ile birlikte sürekli güncel verileri sizlere sunuyoruz.