Ehliyet Sınavı İçin Güncel İlk Yardım Bilgisi Soruları ve Cevapları

Ehliyet sınavına hazırlanırken ihtiyacınız olan en güncel ilk yardım bilgisi soruları ve cevapları. Online testlerle pratiğinizi artırın! Ehliyet almak isteyenler için ilk yardım bilgisi önemli bir bileşendir. Sitemizdeki testler, en güncel ilk yardım sorularını ve doğru cevapları içermektedir. Sorular, resmi ehliyet sınavlarında karşılaşabileceğiniz soruların benzeridir. İster bilgilerinizi sınamak, ister pratik yapmak amacıyla kullanın, buradaki testler sınav hazırlığınızda büyük bir yardımcı olacaktır.

 0  160

1. Kaza sonrasında oluşan sağlık sorunlarını en aza indirmeyi amaçlayan uygulamalara ne ad verilir?

Trafik
Girişim
İlk yardım
Yöntem

2. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımda ha­berleşme ilkelerindendir?

Uzun ve detaylı bilgi verilmesi
Yaralıların tüm kimlik bilgilerinin tam olarak verilmesi
Olayın ciddiyetinin anlaşılabilmesi için ace­leci ve telaşlı olunması
İlk yardım uygulaması yapıldı ise nasıl bir yardım yapıldığının anlatılması

3. Kaza yerindeki yaralı, sağlık kuruluşuna ne zaman sevk edilir?

Hayati tehlikelerine karşı önlem alındıktan sonra
Kendine gelmesi sağlandıktan sonra
Hiçbir müdahale yapılmadan önce
Yakınları geldikten sonra

4. Aşağıdakilerden hangileri ilk yardımı yapa­cak kişide bulunmalıdır?

I- Her zaman tedbirli olmak

II- Soğukkanlılığını korumak

III- Emin olmadığı uygulamalardan kaçınmak

Yalnız 1
1 ve 2
2 ve 3
1, 2 ve 3

5. Kalp ve kan damarları vücudumuzdaki han­gi sistemde yer alır?

Sinir sisteminde
Dolaşım sisteminde
Sindirim sisteminde
Solunum sisteminde

6. Bir trafik kazası sonucunda yaralanan kazazedenin durumunun ağırlığını ve cid­diyetini gösteren bulgulardan biride bilinç düzeyidir. Aşağıdakilerden hangisi 1. derece bilinç düzeyini gösteren bir bulgudur?

Sözlü ve gürültülü uyaranlara cevap vermesi
Göz bebeklerinin farklı büyüklükte olması
Ağrılı uyaranlara cevap vermesi
Tüm uyaranlara tepkisiz olması

7. Kaza yerindeki araçtan, yaralının çıka­rılmasında ilk aşama aşağıdakilerden hangisidir?

Tıbbi yardım istenmesi
Yaralıyı taşımak için sedye getirilmesi
Motorun durdurulup aracın sabitlenmesi
Yaralının araçtan çıkarılabileceği çıkış yer­lerinin sağlanması

8. Aşağıdaki verilenlerin kazazedeye uygulan­masının amacı aşağıdakilerden hangisidir?

• Solunum yolu açık tutulur.

•Solunum ve dolaşım desteklenir.

Trafik kazalarının azaltılması
Temel yaşam desteğinin sağlanması
Çok sayıda yaralının olduğunun bildirilmesi
Dinlenmiş olarak taşıt kullanmasının sağlanması

9. Şekildeki Baş-Çene pozisyonunun aşağıda­ki durumların hangisinde verilmesi sakın­calıdır?

Şekildeki Baş-Çene pozisyonunun aşağıda­ki durumların hangisinde verilmesi sakın­calıdır?
Solunum güçlüğü olanlarda
Boyun omurlarında hasar olanlarda
Dilin geriye kaçıp hava yolunu tıkadığı durumlarda
Ağızdan ağıza yapılan suni solunum uygulamalarında

10. Bebeklerde soluk yoluna herhangi bir cismin kaçması hâlinde çıkartmak için ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

Şekerli su içirilmeli
Sırtüstü yatırılıp ayakları yükseltilmeli
Sert bir yere sırtüstü yatırılıp boyun üzerine baskı yapılmalı
Yüz aşağıda olacak şekilde kol üzerine yatırılıp kürek kemiklerinin arasına vurulmalı

11. Aşağıdaki verilen kanama türlerinin hangile­rinde, açık renkli kanın yara ağzından kalp atımına uyumlu şekilde fışkırarak çıktığı izlenir?

I- Atardamar kanamaları

II- Toplardamar kanamaları

III- Kılcal damar kanamaları

Yalnız 1
1 ve 2
2 ve 3
1, 2 ve 3

12. Aşağıdakilerden hangisi şok pozisyonudur?

13. Derin yaralanmaya sebep olan batıcı cisim yara üzerinde duruyorsa, aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

Cisim çıkarılır ve yaralı hastaneye sevk edilir.
Cisim çıkarılır ve yaraya tentürdiyot dökülür.
Cisim çıkarılmadan tespiti yapılır ve yaralı hastaneye sevk edilir.
Cismin dışarıda kalan kısmı cilt hizasından kesilir ve yara sıkı sarılır.

14. Kırık, çıkık, burkulma gibi kemik ve eklemi ilgilendiren olaylarda ilk yardımcının temel hedefi ne olmalıdır?

Sorunlu bölgeyi hareketsiz duruma getire­rek kazazedenin durumunun kötüleşmesini önlemek
Kazazedenin oturması ya da sağa sola kımıldamasına izin vermek
Kol ya da bacakta bozulmuş şekli düzeltme­ye çalışmak
Kırık bölgenin hareket ettirilmesini sağlamak

15. Bir bebeğin bilinç durumu kontrol edilir­ken vücudunun hangi bölümüne yavaşça vurulur?

Omuzuna
Omurgasına
Ayak tabanına
Karın boşluğuna

16. Yaralıyı araçtan çıkarırken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir?

Kollarının baş hizasında durmasına
Baş tarafından çekilerek çıkarılmasına
Ayak tarafından çekilerek çıkarılmasına
Baş-boyun-gövde hizasının bozulmamasına

Tepkiniz Nedir?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

ehliyet Ehliyet ile ilgili tüm bilgileri en doğru, en detaylı ve göz alıcı şekilde sizlere sunmak. Ehliyet ve araç sürüş ile ilgili merak ettiğiniz her sonun cevabını ehliyet.info üzerinden verebilmek ve bu alanda tüm isteklerinizi karşılayabilmek için ekip arkadaşlarımız ile birlikte sürekli güncel verileri sizlere sunuyoruz.