TİO Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yetki Belgesi

01.01.2019 tarihinde yürürlüğe girecek olan “Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yönetmeliği” ile “Taşıma İşleri Organizatörlüğü” faaliyetinde bulunan/bulunacak firmalar için bir takım düzenlemeler getirilmiştir.

 0  42
TİO Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yetki Belgesi

6 Temmuz 2018 tarihinde yayımlanan ve 01.01.2019 tarihinde yürürlüğe girecek olan “Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yönetmeliği” ile “Taşıma İşleri Organizatörlüğü” faaliyetinde bulunan/bulunacak firmalar için bir takım düzenlemeler getirilmiştir.

Bu itibarla, gerek Karayolu Taşıma Yönetmeliği gerek ise Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yönetmeliği kapsamındaki düzenlemeler ve uygulamalar ile ilgili hatırlatma yapılma ihtiyacı hasıl olmuştur.

Bilindiği üzere, Taşıma İşleri Organizatörlüğü 31.12.2018 tarihine kadar R Türü yetki belgesi olarak “Karayolu Taşıma Yönetmeliği” altında ve 01.01.2019 tarihinden itibaren TİO Belgesi olarak “Taşıma İşleri Yönetmeliği” kapsamında temin edilecektir. Anılan değişiklik doğrultusunda;

Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında düzenlenen R1 ve R2 Yetki Belgeleri, belge üzerinde belirtilen geçerlilik süresi boyunca geçerliliğini koruyacaktır.
01.01.2019 tarihinden sonra geçerlilik süresi dolan R1 ve R2 Yetki Belgeleri, TİO yetki belgesi ile değiştirilerek yenilenecektir.

01.01.2019 tarihinden itibaren Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yetki Belgesi Ücreti 150.000 Türk Lirası’dır.

31.12.2018 Tarihine kadar KTY kapsamında R2 Türü Yetki Belgesi alacak L2 yetki belgeli firmalar için belge ücreti 100.000 TL’dir.

31.12.2018 Tarihine kadar KTY kapsamında, C2 Yetki belgesini L2 yetki belgesine dönüştürecek ve R2 Türü Yetki Belgesi alacak firmalar için belge ücreti 130.000 TL’dir.
Taşıma İşleri Organizatörlüğü (TİO) Yetki Belgesi Yenileme Ücreti, ilgili yıla ait yetki belgesi ücretinin %5’idir.

Diğer yandan, konuyla ilgili olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Genel Müdürlüğü web sayfasında (www.tmkt.gov.tr) yapılan bilgilendirme detayları aşağıdaki gibidir;

Taşıma İşleri Organizatörlüğü (TİO) Yönetmeliği kapsamında yetkilendirilecek ve yetki belgesi yenilemesine tabi olacak taşıma işleri organizatörlerinin Bakanlığa başvuru süreci başlamış olup, TİO Belgeleri 01.01.2019 tarihinden itibaren verilmeye başlanacaktır.

TİO Yetki Belgesi başvuruları, belge yenileme ve dönüştürme işlemleri Bölge Müdürlüklerinden yapılabilmektedir.

TİO Yetki Belgesi sahipleri; dört farklı taşımacılık modunda (Karayolu, Denizyolu, Demiryolu, Havayolu) ve bu modların entegrasyonuna dayanan kombine taşımacılık hizmetlerinde organizatörlük faaliyetlerinde bulunabileceklerdir. (Tek Yetki Belgesi)

Geçerlilik süresi dolmayan R1 ve R2 yetki belgesi sahipleri bu belgelerini TİO yetki belgesine ücretsiz olarak dönüştürebileceklerdir.

Dönüştürülen yetki belgelerinin geçerlilik süresi, dönüştürmeye tabi olan R1 ve R2 yetki belgesi geçerlilik süresi kadardır.

Geçerlilik süresi dolan DD yetki belgeleri TİO yetki belgesi ile değiştirilerek yenilenir.

Geçerlilik süresi dolmayan DD yetki belgesi sahipleri, bu belgelerini TİO yetki belgesine, yetki belgesi ücret farkını ödemek şartıyla, dönüştürebilirler. Dönüştürülen yetki belgelerinin geçerlilik süresi, dönüştürmeye tabi olan DD yetki belgesi geçerlilik süresi kadardır.

Denizyolu veya havayolu taşımacılığı ile iştigal eden ve TİO Yönetmeliği kapsamında faaliyet gösterenlerin
Bakanlıktan yetki belgesi alması esastır.
Yetki belgesi ücretleri, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılmalıdır.

Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yönetmeliği tam metnine ve TİO yetki belgesine başvuru için talep edilen bilgi ve belgeler ile örnek başvuru dilekçesine www.tmkt.gov.tr adresinden ulaşılabilmektedir.

26 ncı maddenin ikinci fıkrasında belirtilen TİO Yetki Belgesine sahip olmadan Taşıma İşleri Organizatörlük faaliyeti gerçekleştirenlere her tespit halinde 15.000 TL (on beş bin Türk Lirası) idari para cezası uygulanmaktadır.

13 ncü maddenin birinci fıkrası uyarınca ilgili Üst Düzey Yönetici tarafından alınması gereken ÜDY belgesinin mevcut olmaması durumunda 2.000 TL (İki bin Türk Lirası) yine aynı maddenin ikinci fıkrası uyarınca istihdam edilen ilgili Orta Düzey Yöneticilerde bulunması gereken ODY Belgesinin mevcut olmaması halinde , 2.000 TL (İki Bin Türk Lirası) idari para cezası kesilmektedir.

Bakanlık, işletmenin 8 inci ve 13 üncü maddelerde istenilen mali ve mesleki yeterlilik şartlarındaki eksikliklerin tespiti üzerine verilen 6 ay eksiklik giderme mühleti sonunda da kendisinden kaynaklanan nedenlerle yerine getiremeyeceğini tespit etmesi halinde yetki belgesini iptal eder

16 ncı maddenin beşinci fıkrasında belirtilen yükümlülüğü yerine getirmeyenlere 1.000 TL (Bin Türk Lirası)

16 ncı maddenin onuncu fıkrasında belirtilen yükümlülüğü yerine getirmeyenlere 1.000 TL (Bin Türk Lirası)

16 ncı maddenin dokuzuncu fıkrasında belirtilen yükümlülüğü yerine getirmeyenlere 1.000 TL (Bin Türk Lirası)

Yukarıda belirtmiş olduğumuz TİO Yönetmeliği kapsamındaki idari para cezaları, küçük bölümünü oluşturmaktadır.

TİO (Taşıma İşleri Organizatörlüğü) kimlere verilir ?

Uluslararası ve Yurtiçi Taşıma işleri organizatörlüğü yapacaklara

TİO (Taşıma İşleri Organizatörlüğü) Fiyatı (ücreti)
150000 TL

TİO (Taşıma İşleri Organizatörlüğü) Yenileme Fiyatı (ücreti)

22500 TL (TİO (Taşıma İşleri Organizatörlüğü) Yenileme Ücreti; TİO (Taşıma İşleri Organizatörlüğü) Ücretinin Yüzde 15 oranındadır !)

TİO (Taşıma İşleri Organizatörlüğü) Asgari Araç Kapasite Şartı

Uygulanmaz

TİO (Taşıma İşleri Organizatörlüğü) Araç Kiralama Oranı Şartı

Uygulanmaz

TİO (Taşıma İşleri Organizatörlüğü) Sermaye Şartı

300.000 TL

TİO (Taşıma İşleri Organizatörlüğü) Araç Yaşı Şartı

Uygulanmaz

TİO (Taşıma İşleri Organizatörlüğü) Alan / Depo (Merkez) Şartı

Uygulanmaz

TİO (Taşıma İşleri Organizatörlüğü) Alan / Depo (Şube) Şartı

Uygulanmaz

TİO (Taşıma İşleri Organizatörlüğü) İzin Durumu Şartı

Her şube için Bakanlığa bildirim yapılacak

TİO (Taşıma İşleri Organizatörlüğü) Mesleki Yeterlilik Şartı

1 ÜDY3 – 2 ODY3

TİO (Taşıma İşleri Organizatörlüğü) Dağıtım Elemanı Şartı

Uygulanmaz

TİO (Taşıma İşleri Organizatörlüğü) Sözleşme Yapma Şartı

Uygulanmaz

TİO (Taşıma İşleri Organizatörlüğü) Belge Özel Notu

Bu belge Uluslararası ve Yurtiçi Karayolu, Denizyolu, Demiryolu, Havayolu modlarında taşıma işleri organizatörlüğü yapma imkanı verir.

TİO (Taşıma İşleri Organizatörlüğü) Kapsamı

Uluslararası ve Yurtiçi Karayolu, Denizyolu, Demiryolu, Havayolu

Tepkiniz Nedir?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

ehliyet Ehliyet ile ilgili tüm bilgileri en doğru, en detaylı ve göz alıcı şekilde sizlere sunmak. Ehliyet ve araç sürüş ile ilgili merak ettiğiniz her sonun cevabını ehliyet.info üzerinden verebilmek ve bu alanda tüm isteklerinizi karşılayabilmek için ekip arkadaşlarımız ile birlikte sürekli güncel verileri sizlere sunuyoruz.